CANline Touch

Peksskärm med indikering av mätvärden och larm, trenskurvor samt en händelselog där larm mm. loggas.

Passar bra att placera utanför entréer till övervakade lokaler, eller “kluster” av lokaler.

Mätvärdesindikering: Detektorspecifika barografer som ändrar färg allteftersom uppmätta gaskoncenttrationer passerar inställda larmnivåer (som indikeras med röda streck på barografen). De olika detektorerna kan fritt namnges – exv. “lab 1”, “Maskinrium A” osv.

Matningsspänning: matas med 24 VDC via CANBUS, ingen extern matning krävs.