Home » Gaslarm » Portabla gaslarm

Portabla Gaslarm

Kompakta personliga gaslarm för 1- 6 gaser. Diffusionsinstrument samt aspirerande mätinstrument (med pump), för de flesta förekommande gaser. Flera olika sensortyper, som även i vissa fall kan kombineras i samma instrument: Elektrokemisk cell (O2, giftiga gaser), Termokatalytisk cell/pellistor (Brännbara gaser), NDIR-sensor (Brännbara gaser, CO2..), PID (VOC, Bensen mfl..), TCD (H2, HC 0-100 vol. %) mfl..

Gasdetektor – Diffusion

1 (2)-gaslarm

O2, CO, O2/ CO, H2S, HC(LEL) mfl.

Gasdetektor – Diffusion

0-100 % LEL

Brännbara gaser

Gasdetektor – Diffussion

1 (2)-gaslarm – Mycket kompakt

O2, CO, O2/ CO, H2S

Gasdetektor – Diffusion

4-gaslarm (2-4 gaser)

O2, CO, H2S, CH4/ HC

Gasdetektor – Diffussion

5-gaslarm (1-5 gaser) “MANDOWN”

O2, CO, CO2, H2S, CH4, NH3 mfl.

Gasdetektor – Aspirerande

4-gaslarm med pump

O2, CO, H2S, CH4/ HC

Gasdetektor- Aspirerande

4-gaslarm med pump

O2, CO, H2S, HC (LEL & vol. %)

Gasdetektor – Aspirerande

6-gaslarm (1-6 gaser) med pump

Många olika gaser…VOC, HC, O2

Gasdetektor – Diffussion

1-gasinstrument

Stort antal olika gaser..

Gasdetektor – Diffussion/ Aspir.

4-gasinstr. Med el. utan pump

Stort antal olika gaser..

Gasdetektor – Diffussion.

1-gasinstrument “Disposable”

O2, H2S, CO, H2, NH3, NO2 mfl.

Gaslarmbroschyr