KIMESSA Gaslarmsystem

Kimessa har ett mycket flexibelt koncept där larmcentraler, gasdetektorer, lokala displayer och I/O-moduler kommunicerar via CANBUS. Detta ger ett system som är enkelt att installera, med minimal kabeldragning, samt med en mängd olika funktioner. Larmsystemet som helhet kan kommunicera med Ert överordnade system via MODBUS. KIMESSA har även “Stand-Alone”-lösningen för små larmsystem, med larmindikering och larmutgångar direkt i gasdetektorn, och mycket annat…

CANBUS, MODBUS..

Upp till 128 detektorer/ system

Displayer, lokala I/O, Skyltar mm..

CANBUS-kabel, skydd mm..

Kimessas koncept där alla systemkomponenter kommunicerar via CANBUS minimerar kabeldragning vid installation (då alla komponenter seriekopplas), och ger även att senare kompletteringar med fler komponenter, exv. detektorer, displayer, I/O mm., blir mycket enkelt.

Man kan enkelt placera lokala I/O-moduler med larmutgångar där de behövs, exv. för styrning av larmdon mm. Lokala displayer kan placeras vid entréer för att informera om gaskoncentrationer och systemstatus.

Larmdon såsom blixtljus och siréner kan kompletteras med graverade LED-skyltar, som vid larm blinkar som “neonskyltar”. Valfri gravyr!

Kimessas larmcentraler kan kommunicera med externa system via MODBUS.

Vi kan även erbjuda larmsändare som tillbehör, vilka kan skicka larm och statusmeddelanden via SMS eller e-mail.

Kontakta oss för mer info!