Home » Gaslarm » Stationära gaslarm » Kimessa » Kimessa Systemkomponenter

KIMESSA Systemkomponenter

Det kan vara bra att komplettera sitt gaslarmsystem med lite komponenter som ger tydligare larm- & statusinfo. Exv. displayer utanför entréer, som ger info om gasdetektorer etc., graverade LED-skyltar som ger larmmeddelande i klartext & lokala I/O-moduler som kan styra larmdon etc..

Larmmodul, I/O m. display

Larmmodul, I/O

Pekskärm

Larmmeddelande i klartext

Extender, larmutgångar mm..

CWED 68 med CANline Touch. CO2- & O2-larmsystem

LED-skylt, 2 sidig for takmontage i korridor. Här tillsammans med blixtljus och sirén på vägg till vänster.