Home » Gasanalys » Provtagning & Gasberedning

Provtagning & Gasberedning

Alfakomp AB har ett mycket brett utbud av komponenter, och system, för provtagning och gasberedning.

Då vi har arbetat mycket länge med denna typen av komponenter, och design av mätsystem till ett stort antal applikationer, och mätinstrument, så kan vi erbjuda Er hjälp med komponentval och systemdesign.

Vi arbetar med flera leverantörer som på ett förtjänstfullt sätt kompletterar varandra vad gäller typer av komponenter, och funktionalitet.

Gasuttag, varma filter..

Stationärt och portabelt

Varm gasledning

Slang och temperaturregulatorer

Mätgaskylare, kondensatpump.

Kompressor-, Peltier-, Luft-…

Mätgaspumpar

Membranpumpar, Ejektorpumpar..

Mätgasfilter

Partikel-, Aerosol-, Absorbtions-..

Flödesmätning med larm

Rotameter, Massflödesmätare..

Kompletta gasberedningssystem

Portabla

Kompletta gasberedningssystem

Stationära

Varma förfilter

Med & utan varm pump mm..

NOX (NO2)-konverter

Mät NOX med NO-analysator..

Mätgasspädning

Olika modeller..

Övrig provtagnings/ gasberedn.

Varma ventiler, fuktlarm mm..