CWED68

Kombinerad display- och utgångsenhet med larmindikering. Placeras i CANBUS-systemet, på valfri plats.

Passar bra att exv. placera lokalt utanför entré till övervakad lokal, eller “kluster” av övervakade lokaler. Här får man info om relevanta gasdetektorer (Mätvärde etc.) samt larmindikering på display samt med inbyggd summer och inbyggd kraftig röd LED-strip som blinkar vid larm. Med de programmerbara larmutgångarna kan man styra andra larmdon, blinkande LED-skyltar, ventiler el. dyl.

Display: OLED

Interface: CANBUS

Larmutgångar: 3x 24 VDC, 1x potentialfri kontakt

Larmindikering: Summer, display samt med röd LED-strip på front

Matningsspänning: matas med 24 VDC via CANBUS, ingen extern matning krävs.

Valfri text på enheten, exv. “CO-larm..O2-Larm etc..

Optioner: Blinkande LED-skyltar och andra larmdon..