Systech processinstrument

Gasanalysinstrument för spårmätning av oxygen och fukt i industrigaser, process mm.
Oxygen från låga ppm-nivåer upp till 100 %, Fukt (H2O, DP) låga ppm

EC9XX, ZR8XX samt MM5XX kan fås i olika typer av kapslingar se bilder längre ned):

  • “Bench-top”
  • 19″ – 1-2 instrument i samma 19″-chassi
  • Panel montage
  • Vägg (IP 65)

O2-analysinstrument, ppm..%

“Bench-top”, Panel, 19″, Vägg

O2-analysinstrument, ppm…%

“Bench-top”, Panel, 19″, Vägg

O2-analysinstrument. ppm ..%

Vägg, ATEX, ext.cell (option)

Fuktanalysinstrument, ppm

“Bench-top”, Panel, 19″, Vägg

“Bench-top” & panelmontage

19″-montage. 2 instrument i varje 19″-chassi

Väggmontage, IP65