Systech (Industrial Physics)

Systech tillverkar processanalysatorer för mätning av oxygen och fukt i industrigaser mm. Allt från låga ppm upp till 100 %.

De har även instrument för att mäta O2 och CO2 i förpackningar med modifierad atmosfär MAP – Livsmedel, läkemedel etc.) samt instrument som mäter bla. O2 och vattenpermeation genom förpackningsmaterial (OTR & WVTR)

Oxygen-och Fuktanalysatorer