Systech Förpackningar

Systech har mycket avancerade instrument för permeationsanalys av förpackningsmaterial, plast film, samt analysinstrument för mätning av oxygen samt Koldioxid i förpackningar (livsmedel, läkemedel etc.) med modifierad atmosfär. Nedan ett urval av produkter. Kontakta oss gärna för mer info!

  • OTR-mätning – Förpackningsmaterial (film) samt hela förpackningar
  • WVTR-mätning – Förpackningsmaterial (film)
  • Kontroll av modifieras atmosfär i förpackningar (O2 & CO2)

Se presentationsfilmer längre ned på sidan…

Oxygenpermeation

OTR-test av förpackningsfilm

Oxygenpermeation

OTR-test hela förpackningar

Vattenpermeation

WVTR-test av förpackningsfilm

Förpackningskontroll

O2/ CO2 i modifierad atmosfär

Förpackningskontroll

O2/ CO2 i modifierad atmosfär