NOVA plus

Portabelt instrument för förbränningsoptimering av lite större pannanläggningar (samt för emissionmätning).

Trådlös displayenhet gör det enkelt att ta med sig mätresultaten.

 • Gaser: O2, CO, CO2, NO, NO2, SO2, HC, CH4
 • Rökgastemperatur
 • Förbränningslufttemperatur
 • Drag, Differentialtryck, Flöde (med pitotrör, option)
 • Sottalsmätning (option)
 • Datalogger
 • Bränslebibliotek
 • Beräknade parametrar: CO2, förbränningseffektivitet mfl..
 • Sondrör med handtag och slang
 • Olika typer av gassuttagsonder och varm slang (option)
 • Kondensfälla med partikelfilter (option: hydrofobiskt filter)
 • gaskylare med kondensatpump för längre mätperioder (option)
 • Mini-USB, Micro-SD, IRDA, Bluetooth (option)
 • Inbyggd skrivare
 • Gassniffer, läcksökare, extern (option)
 • Smartphoneapp “MRU4U”
 • PC-mjukvara “MRU4WIN”