Home » Gasanalys » Portabla Gasanalysinstrument » MRU Portabla instrument » MRU Förbränningsoptimering

MRU Förbränningsoptimering

Rökgasmätare för trimning av förbränning i villapannor och större förbränningsanläggningar. Instrumentet har även tempsensorer, samt trycksensorer för mätning a differenstryck, och med hjälp av pitotrör således även rökgasflöde. VARIO luxx kan även användas till andra typer av emissions- & processmätningar.

  • O2, CO, CO2, NO, NO2, SO2, HC, CH4, H2S mfl..
  • Rökgastemperatur
  • Förbränningslufttemperatur
  • Differenstryck & Rökgasflöde
  • Datalogger, SD-kortläsare, USB…
  • Provtagnings- samt gasberedningsutrustning
  • mm..

Rökgasmätare, handhållen

O2, CO, NO, Temp, Tryck, Flöde

Rökgasmätare 1-7 gaser

O2, CO, NO, NO2 H2S mfl. T, P, Flöde

Rökgasmätare, portabel

Trådlös handenhet