Alfakomp

 
   Gasanalysinstrument
      - MBE
      - Riken Keiki
      - Systech
      - JUM Engineering
      - AP2E
      - Ersatec
      - PhyMetrix
      - Messkoncept
      - MRU
         Portabla analysinstrument
         Stationära analyssystem
         O2, COe insitu
         Biogas
         Syntesgas
      - Kitagawa
      - ADEV
      - Fuji Electric
      - Orthodyne
      - Eco Physics

   Provtagning, Gasberedning

   Gasanalyssystem

   Kalibrerutrustning

   Service

   Transportlådor

MGA prime Q

MGA prime Q
"MGA prime Q" är en av TUV-certifierad (EN15267-1,2 & 4) version. 
Certifierade märkomponenter: NO, NO2, CO2, CO samt O2
SO2 samt N2O kommer senare under 2020. 
Instrumentet mäter även HC se mer i datablad nedan)

Detta instrument kan således användasför jämförande mätningar, AST!
Ett komplett system i portabelt format - helt kompatibelt med standardreferensmetoderna (certifierade komponenter).
För jämförande mätningar mm..

Basen är MRU´s egenutvecklade NDIR-bänk, som kompetteras med
paramagnetisk cell för O2-mätning. 
Instryumetet är komplett med gasuttagssond, varm slang, 2-stegs gaskylare med kondesatpumpar, filter, flödesmätning, mätgaspump samt syradosering för minimering av skrubbereffekter i kylaren för vattenlösliga mätkomponenter. 

Instrumetet har vidare inbyggd datalogger samt PC-mjukvara för bearbetning av mätresultat. 


Alfakomp AB     |     Svarvarvägen 3     |     132 38 Saltsjö-Boo     |     08-747 60 60     |     info@alfakomp.se
 
Webbyrå i Stockholm - Mild Media