Alfakomp

 
   Gasanalysinstrument
      - MBE
      - Riken Keiki
      - Systech
      - JUM Engineering
      - AP2E
      - Ersatec
      - PhyMetrix
      - Messkoncept
      - MRU
         Portabla analysinstrument
         Stationära analyssystem
         O2, COe insitu
         Biogas
         Syntesgas
      - Kitagawa
      - ADEV
      - Fuji Electric
      - Orthodyne
      - Eco Physics

   Provtagning, Gasberedning

   Gasanalyssystem

   Kalibrerutrustning

   Service

   Transportlådor

MRU - Portabla analysinstrumentMRU har ett brett sotiment med mycket kapabla portabla gasanalysinstrument, allt från tillfälliga mätningar, till kontinuerliga (då har instrumentet avancerade gasberedningssystem - inbyggt!)
Intrumenten lagrar mätdata och har olika typer av kommunikationsmöjligheter såsom Bluetooth, USB, IR...

Nyhet 2020:
MGA prime Q är ett portabelt, komplett och mycket kompakt mätsystem  - certifierat enl. EN15267-4!


Trimmning av pannor/ Förbränningsoptimering
Emissionsanalys, Processanalys, Biogasanalys , Syntesgasanalys mm...


Alfakomp AB     |     Svarvarvägen 3     |     132 38 Saltsjö-Boo     |     08-747 60 60     |     info@alfakomp.se
 
Webbyrå i Stockholm - Mild Media