Alfakomp

 
   Gasanalysinstrument
      - MBE
      - Riken Keiki
      - Systech
      - JUM Engineering
      - AP2E
      - Ersatec
      - PhyMetrix
      - Messkoncept
      - MRU
      - Kitagawa
      - ADEV
      - Fuji Electric
      - Orthodyne
      - Eco Physics

   Provtagning, Gasberedning

   Gasanalyssystem

   Kalibrerutrustning

   Service

   Transportlådor

AP2E - Gasanalysinstrument för Emissions- Erocess- och Omgivningsluftsmätning mm..AP2E (Frankrike) tillverkar OFCEAS-instrument (Optical Feedback Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy)
som kan mäta i breda mätområden, men ändå med låga detektionsgränser och i princip utan interferenser. 
Provtagningssystemet arbetar under lågt tryck vilket ger att:
- Provtagningsysstemet oftast inte behöver värmas upp
- Mycket litet uttag av provgas från process, men hög gashastighet i fasledningarna - vilket ger snabb responstid.
- Mycket väl separerade absorbtionsspektra vilket ger en selektiv mätning. 

Jämfört med exv. FTIR-system så tar AP2Es analyssystem mycket liten plats i anspråk. 
Ingen kalibrerdrift, låga interferenser och mycket lågt underhållsbehov. 

Instrumenten finns i 19"- samt i väggutförande. 

Exempel på mätkomponenter: NO, NO2, NOx, SO2, CO, CO2, O2, H2, NH3, HCl, CH4, N2O, H2O, H2S mfl...

För emissionsmätning har vi nu QAL 1 från MCERTS.

LaserCEM - "Emission Monitroing Revolution" - se presenytation här:
https://www.youtube.com/watch?v=LQSUaqtScFQ&t=8s


 
Alfakomp AB     |     Svarvarvägen 3     |     132 38 Saltsjö-Boo     |     08-747 60 60     |     info@alfakomp.se
 
Webbyrå i Stockholm - Mild Media