AP2E – “OFCEAS”

AP2E´s ProCEAS är en mycket innovativ spektrometer (OFCEAS*) som med sitt patenterade lågtrycksprovtagningssystem ger en mängd unika fördelar. Spektrometerns mycket långa optiska mätsträcka ger mycket låga detektionsgränser (med mycket stora dynamiska mätområden). Lågtrycksprovtagningssystemet ger ett väl separerat absorbtionsspektrum, där man, likt baslinjen i kromatogram, får en mycket tydligt nollreferens. Detta sammantaget ger ett instrument med inga eller mycket låga interferenser, och helt utan noll- resp. spanpunktsdrift. Underhållsbehovet är lågt, och slitdelarna få, vilket borgar för låg ägandekostnad.

En annan fördel med lågtrycksprovtagningssystemet, där hela mätsystemes arbetar vid tryck < 100 mbar absolut, är att man sänker daggpunkterna i mätgasen, vilket i sin tur ger att uppvärmningsbehovet minskar, eller helt elimineras (vilket ger lägre ägandekostnad så slangar etc. inte behöver värmas upp alls, eller endast i begränsad omfattning.

LaserCEM är ett certifierat emissionsmätsystem baserat på ProCEAS – QAL 1 EN15267-1,2,3, EN18181.

* OFCEAS = Optical Feedback Cavity Enhanced Spectroscopy

Gasanalysinstrument

19″ alt. väggmontage

Multikomponent

Gasanalysinstrument ATEX

Exp & Exd – zon 1

Kontakta oss för mer info

Emissionsmätrsystem QAL 1

Multikomponent

Ex. NO, NO2, SO2, CO, O2, NH3 mfl.

  • Emissionsmätning
  • Biogasanalys
  • Mätning av växthusgaser i luft
  • “Hydrogen purity”
  • CO2 purity “Carbon Capture”
  • Automotive
  • R&D
  • mm..

AP2E Applikationspresentationer: