IGD Gasdetektorer

IGD har detektorer med flera olika sensorteknologier, och även ATEX-klassade detektorer för montage i Ex-klassad zon.

Gasdetektor

O2, CO, H2S, CO2, VOC mfl..

Gasdetektor

O2, CO, H2S, CO2, VOC mfl..

“Dual”-Gasdetektor

O2, CO, H2S, CO2, VOC mfl..

IGD använder flera olika sensorteknologier för att kunna mäta ett så stort antal olika gaser som möjligt:

  • Elektrokemiska celler
  • Termokatalytiska sensorer
  • NDIR-sensorer
  • PID (Fotojonistationsdetektor)