IGD Gaslarmsystem

IGD (International Gas Detectors) har tillverkat gaslarmprodukter i över hundra år, och de har ett brett sortiment av gaslarmprodukter för ett stort antal olika gaser. Detektorer och larmcentraler kommunicerar digitalt, via IGD´s 2-trådskoncept.