SWG 300 CEM

Kompakt, väggmonterat emissionsmätsystem med MRU´s egenutvecklade NDIR-bänkar – med extrem långtidsstabilitet!

SWG 300 finns i versioner för inomhus- & utomhusmontage, samt för Ex-zon 2. Det har även ett mer kraftfullt gasberedningssytem som ger att systemet klara mer utmanande omgivningsbetingelser mm.

 • Gaser: NO, NO2, NOX, SO2, CO2, CO, O2, N2O, CH4, H2, H2S
 • Mätning av både NO resp. NO2 (=NOX) Ingen konverter krävs!
 • Sensortyp: NDIR, EC, Paramagnetisk
 • Komplett provtagnings- samt gasberedningssystem *
 • Syradosering (option)
 • Display: 3,5″ TFT i färg, bakgrundsbelyst
 • Datalogger
 • Automatisk kalibrering
 • I/O: analoga in/ ut (4-20 mA), dig. ut **
 • RD485 MODBUS RTU (Profibus, Profinet, Ethernet) **
 • Kapsling: Beror av version, se datablad.

* Varm gasuttagssond (flera olika typer), Varm slang, 2-kanals gasylare med dubbla kondensatpumpar, reglerad mätgaspump med flödeslarm, filter mm..

** Modulbaserat I/O, med möjlighet att ta in signaler från andra instrument och givare. Digital kommunikation via exv. MODBUS RTU /std), Profibus, Profinet mm (option)