MRU Emissionsmätning CEMS

MRU har flera standardsystem för stationär emissionsmätning (där det även, för ett par av dem, även finns portabla versioner!)

 • SWG 100 CEM anväder främst elektrokemiska sensorer (EC)
 • SWG 200 & 300 CEM använder MRU´s egna långtidstabila NDIR-bänkar mm.

Systemen är kompletta, med exv.:

 • Provtagningsutrustning (gasutagssond, varm slang)
 • Gasberedning (integrerad: gaskylare, reglerad mätgaspump, filter mm)
 • Inbyggd datalogger
 • Flera mätpunkter
 • Automatisk kalibrering
 • Analoga i- & utsignaler
 • Digitala utsignaler
 • Kommunikation via MODBUS, Profinet, Profibus..mfl.
 • mm..

Emissionsmätsystem CEMS

Elektrokemiska sensorer, NDIR

NO, NO2, NOX, SO2, CO2, CO, O2

Emissionsmätsystem CEMS

NDIR, EC, Paramagnetisk cell

NO, NO2, NOX, SO2, CO2, CO, O2

Emissionsmätsystem CEMS

NDIR, EC, Paramagnetisk cell

NO, NO2, NOX, SO2, CO2, CO, O2