LaserCEM

QAL1-certifierat emissionsmätsystem.

Mätkomponenter:
NO, NO2, N2O, SO2, CO2, CO, NH3, HCl, HF, CH4, H2S, CHOC, H2O , O2

  • Patenterad OFCEAS TDL teknologi
  • Patenterat lågtrycksprovtagning
  • Inga rörliga optiska delar
  • Ingen kalibreravdrift
  • Inga eller låga interferenser
  • Låg ägandekostnad (Lågt underhållsbehov och få slitdelar)
  • Kompakt (upp till 3 st system i 1 st 2 m apparatskåp!)
  • Mycket snabb responstid

LaserCEM behöver inga kostsamma vattenkalibreringar, har få slitdelar och lågt underhållsbehov. Det patenterade provtagningssystemet, som arbetar vid tryck typisk < 100 mbar absolut, daggpunkten för olika ämnen i mätgasen sänks, vilket minskar kondensrisk (och ger att man eliminerar eller minskar uppvärmningsbehovet av provtagningssystemet. Typiskt används varma slangar på max 80 °C vilket avsevärt minskar energiförbrukningen över tid).

Det låga trycket ger även att man får ett absorbtiosspectra med väl separerade absorbtionspeakar, och med en tydlig nollreferens.

Detta, tillsammans med en mätcell där vi har en OPL (Optisk mätsträcka) av upp till 50 km, ger ett system utan interferenser, utan kalibreravdrift samt med låga detektionsgränser.