Angst & Pfizer Oxygenanalys

Angst & Pfizer paramagnetiska oxygenanalysinstrument
(tidigare MBE/ Foxsense)

Temperaturkontrollerade paramagnetiska (typ “dumb-bell”) O2-analysinstrument för mätning i % nivå. Min mätområde 0-1 %, max 0-100 %. Mätområde med undertryckt nolla (95-100 %) finns som option.

Lilla Parox 1200 är en OEM-modell som kan byggas in olika typer av analysutrustning. Vi har exv. använt dess integrerade i portabla gasberedningsväskor (med gaskylare, filter, gaspump etc.) samt som en extern O2-modul ansluten till något av Fuji Electrics NDIR-instrument.

Parox 2×00 är en serie instrument där det främst är kapslingen som skiljer – 19″-rack, vägg alternativt portabel.
Optioner är flödeslarm, rotameter, filter, tryckkompensering, pump, NDIR-mätning av CO2, CO, CH4 (beroende av modell)

Oxygenanalysinstrument OEM

Paramagnetisk cell

Oxygenanalysinstrument

Rack, vägg, portabelt

Samplingtillbehör

Filter, Backtryckreg. Flödeskontroll