Utspädning

Utspädning för gasanalyssystem.

Späd höga koncentrationer ned till nivåer Era instrument kan mäta
19″-rackmontage, Flänsmontage på kanal, Väggmontage….

Kompakt spädenhet

Kall alt. uppvärmd 180 C

Varm gasuttagssond 180 C

För kanalmontage (DN65PN6)

Varm gasuttagssond 180 C

För kanalmontage (DN65PN6)