Home » Gasanalys » Provtagning & Gasberedning » Portabel gasberedning

Portabel gasberedning

  • Portabel gasberedning
  • Gaskylare (olika kapacitet)
  • Mätgaspump
  • Partikelfilter (som option med fuktsensor/ Fuktvakt som stänger av mätgaspump vid larm
  • Rotameter (option)
  • mm…

Komplettera med portabel gasuttagssond samt varmgasledning – och gasanalysinstrument,
exv. från Eco Physics (NOx) och Fuji Electric (NO, SO2, CO2, CO, O2) mfl…

Portabel gasberedning

max 250 l/ h

Portabel gasberedning

max 150/ 350 l/ h

Portabel gasberedning – m. hjul

max 150/ 350 l/ h

Portabel gasberedning – m. hjul

max 480 l/ h

Portabel gasberedning

max 70 l/ h