Partikelfilter

M&C Techgroup Universal filter

  • Olika filterelement med olika material och porösitet
  • Olika storleker
  • Oilka material
  • Dränering (option)*
  • Fuktvakt (option)*

* Fuktsensor monteras i dräneringskoppling på filter och detekterar kondenserat vatten. Sensorn kopplas till elektronikenhet (montage på vägg eller DIN-skena) som kan styra exv. mätgaspump vid fuktlarm.