Filter

  • Partikelfilter
  • Aerosolfilter (“Acid Mist Filter”) – Skyddar analysinstrument från korrosiva media.
  • Hydrofobiska filter (vätskestoppfilter – flödet stoppas of filtret kommer i kontakt med vätska. Skyddar analysinstrument)
  • Absorbtionsfilter (Kan ta bort vatten, kolväten mm, ur mätgas, (Silica gel, Aktivt kol mm.)
  • Vatten- & Oljeavskiljare
  • Uppvärmda partikelfilter
  • mm..

Vi kan ta fram komponenter från olika leverantörer allt efter Era önskemål, eller efter vad vi rekommenderar för applikationen!
Nedan ett urval av produkter. Kontakta oss för mer info!

Partikelfilter, olika material mm…

Aerosolfilter (“Acid Mist Filter”)

Aerosolfilter (“Acid Mist Filter”)

Partikelfilter, panelmontage

Vätskestopp/ Hydrofobiskt filter

Vätskestopp – Engångsmodell

Omgivningsluftsfilter

Absorbtionsfilter (kol, silica gel..)

Olje-, vätskeavskiljning mm..

Upp till 180 °C (350 °C på förfr.)