DELTA smart

Litet handhållet instrument för förbränningsoptimering av små pannanläggningar, exv. olje- & pelletspannor för uppvärmning av småhus, villor etc.

 • Gaser: O2, CO, (NO som option)
 • Rökgastemperatur
 • Förbränningslufttemperatur
 • Drag, Differentialtryck
 • Datalogger
 • Bränslebibliotek
 • Beräknade parametrar: CO2, förbränningseffektivitet mfl..
 • Sondrör med handtag och slang
 • Kondensfälla med partikelfilter (option: hydrofobiskt filter)
 • Mini-USB, Micro-SD, IRDA, Bluetooth (option)
 • Bärväska (option)
 • Trådlös IRDA-skrivare (option)
 • Smartphonealpp “MRU4U”
 • PC-mjukvara “MRU4WIN”