OPTIMA

Litet handhållet instrument för förbränningsoptimering av små pannanläggningar samt för emissiosnmätning i korta mätintervall.

Upp till 7 gaser kan mätas plus en mängd andra parametrar, exv. tryck, flöde, temperaturer mm…

 • Gaser: O2, CO, CO2, NO, NO2, SO2, H2S, CH4
 • Rökgastemperatur
 • Förbränningslufttemperatur
 • Drag, Differentialtryck, Flöde (med pitotrör, option)
 • Datalogger
 • Bränslebibliotek
 • Beräknade parametrar: CO2, förbränningseffektivitet mfl..
 • Sondrör med handtag och slang
 • Kondensfälla med partikelfilter (option: hydrofobiskt filter)
 • Mini-USB, Micro-SD, IRDA, Bluetooth (option)
 • Bärväskor, flera modeller (option)
 • Trådlös IRDA-skrivare (option)
 • Gassniffer, läcksökare, extern (option)
 • Luftspolning av CO-sensor (option)
 • Aktiv ventilering av överskottsgas (option)
 • Smartphoneapp “MRU4U”
 • PC-mjukvara “MRU4WIN”