MRU Portabel Emissionsmätning

Portabla instrument för emissionsmätning, från handhållna OPTIMA för kortare mätningar, till de avancerade analyssystemet VARIOluxx, MGA Prime samt MGA Prime Q.

  • O2, CO, CO2, NO, NO2, NOX, SO2, HC, CH4, H2S mfl..
  • Mätning av Tryck, temperaturer, Flöde (med pitotrör)..
  • Datalogger, SD-kortläsare, USB, Bluetooth, WLAN…
  • Provtagnings- samt gasberedningsutrustning
  • Olika typer av bärväskor mm..
  • MGA Prime Q – QAL1-certifierad för Validering av AMS – AST, QAL 2

Rökgasmätare 1-7 gaser

Elektrokemis, NDIR

Rökgas/ Emission, portabel

Elektrokemisk, NDIR

Rökgas/ Emission, portabel

NDIR, Param.- Elektrokem. cell

Certifierad konfig. av MGA Prime

QAL 1, EN15267-1, 2, 4…