Home » Gasanalys » Gasanalyssystem » Gasanalyssystem stationära Emissionsmätning

Stationär Emissionsmätning – CEMS

MRU har flera standardsystem för stationär emissionsmätning (där det även, för ett par av dem, även finns portabla versioner!)

  • SWG 100 CEM anväder främst elektrokemiska sensorer (EC)
  • SWG 200 & 300 CEM använder MRU´s egna långtidstabila NDIR-bänkar mm.

AP2E har ett QAL-1 certifierat emissionsmätsystem där man mäter med OFCEAS-teknologi, samt med sitt patenterade lågtrycksprovtagningssystem, som ger ett antal fördelar såsom hög selektivitet, eliminerad kalibreravdrift mm..

Emissionsmätsystem CEMS

Elektrokemiska sensorer, NDIR

NO, NO2, NOX, SO2, CO2, CO, O2

Emissionsmätsystem CEMS

NDIR, EC, Paramagnetisk cell

NO, NO2, NOX, SO2, CO2, CO, O2

Emissionsmätsystem CEMS

NDIR, EC, Paramagnetisk cell

NO, NO2, NOX, SO2, CO2, CO, O2

Emissionsmätsystem CEMS

QAL 1, OFCEAS

NO, NO2, NOX, SO2, CO2, CO, mfl..