Alfakomp

 
   Monicon

   Kimessa CanBus
      Detektorer
      Larmcentraler
      Tillbehör
      Larmdon
      Displayer
      I/O-moduler

   Inosent

   Portabla Gaslarm

   Kalibrering

   Om gaslarm

MONOline

MONOline
MONOline
Kimessa CANline MONO finns med flera olika sensorteknologier, och kan användas till flertalet gaser. 

- OLED - Display
- "Larmreläer ombord" - Fellarm, låglarm, höglarm
- 0/4-20 mA utsignal
- CANBUS/ MODBUS
- Stor display
- Larmindikeriung med piezosirén samt LED


Kan både användas som stand-alone enhet för det lilla larmsystemet, eller som en avancerad detektor/ display/ I/O  i större larmsystem. 

Sensortyper:
- Elektrokemisk cell
- Termokatalytisk sensor
- Halvledarsensor
- NDIR-sensor

Gasexempel:
Gasol (och andra explosiva gaser)
Oxygen O2
Kolmonoxid (CO)
Koldioxid (CO2)
Svavelväte (H2S)
Hydrogen (H2)
Ammoniak (NH3)
Klor (Cl2)
Ozon (O3)
Klordioxid (ClO2)
Svaveldioxid (SO2)
Klorväte (HCl)
Fluorväte (HF)
Fosfin (PH3)
R134a

Mfl...

Kontakta oss för mer infoAlfakomp AB     |     Svarvarvägen 3     |     132 38 Saltsjö-Boo     |     08-747 60 60     |     info@alfakomp.se
 
Webbyrå i Stockholm - Mild Media