Alfakomp

 
   Monicon

   Kimessa CanBus
      Detektorer
      Larmcentraler
      Tillbehör
      Larmdon
      Displayer
      I/O-moduler

   Inosent

   Portabla Gaslarm

   Kalibrering

   Om gaslarm

GSEM, GSPM, GSIM, GSBM, GSSM

GSEM, GSPM, GSIM, GSBM, GSSM
GSEM, GSPM, GSIM, GSBM, GSSM
GSEM, GSPM, GSIM, GSBM, GSSM
GSEM, GSPM, GSIM, GSBM, GSSM
GSEM, GSPM, GSIM, GSBM, GSSM
GSXM från Kimessa är en ny smart gasdetektor med funktioner som..

- OLED - Display
- "Larmreläer ombord" - Fellarm, låglar, höglarm
- 0/4-20 mA utsignal
- CANBUS/ MODBUS
- Stor display
- ATEX

Flera olika sensorteknologier kan användas, vilket ger att detektorer finns för ett stort anatal olika gaser, mätområden och applikationer:

- Elektrokemiska celler (GSEM, GSBM)
- Termokatalytiska sensorer (GSPM)
- Halvledarsensorer (GSSM)
- NDIR-sensorer (GSIM)

Gasexempel:
Gasol (och andra explosiva gaser)
Oxygen O2
Kolmonoxid (CO)
Koldioxid (CO2)
Svavelväte (H2S)
Hydrogen (H2)
Ammoniak (NH3)
Klor (Cl2)
Ozon (O3)
Klordioxid (ClO2)
Svaveldioxid (SO2)
Klorväte (HCl)
Fluorväte (HF)
Fosfin (PH3)
R134a

Mfl...

Kontakta oss för mer info
Alfakomp AB     |     Svarvarvägen 3     |     132 38 Saltsjö-Boo     |     08-747 60 60     |     info@alfakomp.se
 
Webbyrå i Stockholm - Mild Media