Alfakomp

 

Om gaslarmDetektorer
Detektorer måste placeras så att de exponeras för ev. läckande gas. Hänsyn till den läckande gasens densitet i förhållande till luftens (är den "lättare" eller "tyngre" än luft), luftströmmar, gasens temperatur, lokalens utförmning mm måste tas.
Se dessutom till att montera detektorerna så att de är åtkommliga vid service och underhåll (alla anslutningar, potentiometrar etc. måste vara fritt åtkommliga.

Larmcentral
Larmcentralen bör placeras utanför övervakat område så att mätvärden och statusmeddelanden utan fara kan avläsas även vid larm. Sätt även gärna upp instruktioner ang. hantering av larm intill larmcentralen.

Larmdon
Larmdon, exv. sirén, blixtljus, LED-skyltar mm, bör placeras strategiskt så att man, var man än befinner sig i den övervakade lokalen, blir uppmärksammad på larm.

Det är även viktigt att ha larmdon utanför den övervakade lokalen, vid entréerna, så att man kan bli uppmärksammad på ev. larm innan man stiger in i lokalen.

Det kan även vara av vikt att med skyltar eller LED-skyltar, intill larmdon, i klartext ge besked om vilket larm som avses - exv. "Syrgaslarm - Kvävningsrisk", eller "Gasollarm - Explosionsrisk"...

Funktionskontroll samt kalibrering
Funktionskontroll bör utföras regelbundet genom att man exponerar de i systemet ingående detektorerna för gas, så att larmpunkterna uppnås. Kontrollera att larmcentral och alla larmdon ger larm korrekt.

Kalibrering bör utföras1-2 ggr/ per år beroende av detektortyp.
Alfakomp AB     |     Svarvarvägen 3     |     132 38 Saltsjö-Boo     |     08-747 60 60     |     info@alfakomp.se
 
Webbyrå i Stockholm - Mild Media