Alfakomp

 
   Monicon
      Detektorer
      Larmcentraler
      Tillbehör

   Kimessa CanBus

   Inosent

   Portabla Gaslarm

   Kalibrering

   Om gaslarm

Gaslarm från Monicon  Vi har arbetat tillsammans med Monicon sedan tidigt 90-tal, och har mycket god erfarenhet av deras produkter.
Monicons gaslarmsystem är designade för processmiljöer, och flertalet detektorer är ATEX-klassade.
Exempel på gaser som kan detekteras: Gasol, Metan, Hydrogen, kolmonoxid, koldioxid, svaveldioxid, svavelväte, oxygen/ syre, klorväte, ammoniak, klor, ozon och många fler....

Presentationsfilm:


Monicons gasvarningssystem är väl beprövade och de har både enklare och mer avancerade gasdetektorer på sitt program, att avsluta direkt till styrsystem av olika slag, eller till någon av Monicon´s larmcentraler där mätvärden kan avläsas och larmsignaler tas ut mm...

Underhåll och kalibrering är mycket enkelt att utföra själv. Vill man hellre ha hjälp så är man välkommen att kontakta  vår serviceavdelning. Vi har all utrustning som krävs och lämnar alltid utförlig dokumentation efter avslutat arbete.

Kontakat oss gärna om det är något ni vill veta om gaser och deras egenskaper.
Alfakomp AB     |     Svarvarvägen 3     |     132 38 Saltsjö-Boo     |     08-747 60 60     |     info@alfakomp.se
 
Webbyrå i Stockholm - Mild Media