Alfakomp

 

Kalibrering av gaslarmFunktionskontroll samt kalibrering

Funktionskontroll bör utföras regelbundet genom att man exponerar de i systemet ingående detektorerna för gas, så att larmpunkterna uppnås. Kontrollera att larmcentral och alla larmdon ger larm korrekt.

Kalibrering bör utföras 1-2 ggr/ per år beroende av detektortyp.
I regel kalibreras gasdetektorerna i två punkter (vissa dock endast i en - Spanpunkten, se nedan)

Nollpunktskalibrering = Gasdetektorn exponeras för gas som inte innhåller något av gasen detektorn ska mäta.
Denna gas kallas "Nollgas".
Vanligast är Nitrogen (kvävgas) eller Syntetisk luft på flaska.

Spanpunktskalibrering = Gasdetektor exponeras för en känd koncentration av den gas detektorn ska mäta, inblandad i nollgas.

Vi kan tillhandahålla gaser på både miniflaskor samt i 5, 10, 20 samt 50 liter.
Armatur såsom tryckregulatorer kan vi också ordna fram.
Se mer under "Tillbehör".

Om ni inte vill kalibrera själva, så kan vi göra det.
Antingen så hör ni av er när ni vill ha kalibrering utförd, eller så tecknar ni ett serviceavtal med oss, där vi regelbundet kommer och kalibrerar gaslarmet.
Vi kan då även ta hand om att med korrekta intervall byta sensorer för de detektorer som använder sensorer som förbrukas (elektrokemiska sensorer).

Efter varje kalibrering får ni en rapport i pdf-format.


Alfakomp AB     |     Svarvarvägen 3     |     132 38 Saltsjö-Boo     |     08-747 60 60     |     info@alfakomp.se
 
Webbyrå i Stockholm - Mild Media