Alfakomp

 
   Gasanalysinstrument
      - MBE
      - Riken Keiki
      - Systech
      - JUM Engineering
      - AP2E
      - Ersatec
      - PhyMetrix
      - Messkoncept
      - MRU
      - Kitagawa
      - ADEV
      - Fuji Electric
      - Orthodyne
      - Eco Physics

   Provtagning, Gasberedning

   Gasanalyssystem

   Kalibrerutrustning

   Service

   Transportlådor

RIken Keiki modell GX6000GX6000 är ett litet mätinstrument för omgivningsluftsmätningar som kan anändas exv. för detektionav personfara, mätning av luftkvalitet mm..

Upp till 6 olika gaser kan mätas, och genom att flertalet sensorteknologier kan användas är urvalet stort:

Elektrokemiska celler:
O2, NO, NO2, SO2, H2S, NH3 mfl..

Termokatalytiska sensorer (pellistorer):

Explosiva gaser 0-100 % LEL

PID (fotojonisationsdetektor):
VOC, benzen mm..

NDIR-sensor:

CO2


kan många gånger vara en bra ersättare av reagensrör då dessa bara ger momentanvärden i en mätpunkt. 
GX6000 mäter kontinuerligt!


Instrumentet har:
- Inbyggd pump
- Inbuyggd datalogger
- MAN-DOWN-larm som kan aktiveras av operatören.
- Inbyggd ficklampa. 

ATEX-certifierad


Alfakomp AB     |     Svarvarvägen 3     |     132 38 Saltsjö-Boo     |     08-747 60 60     |     info@alfakomp.se
 
Webbyrå i Stockholm - Mild Media