Alfakomp

 
   Gasanalysinstrument
      - MBE
      - Riken Keiki
      - Systech
      - JUM Engineering
      - AP2E
      - Ersatec
      - PhyMetrix
      - Messkoncept
      - MRU
      - Kitagawa
      - ADEV
      - Fuji Electric
      - Orthodyne
      - Eco Physics

   Provtagning, Gasberedning

   Gasanalyssystem

   Kalibrerutrustning

   Service

   Transportlådor

OrthodyneOrthodyne (BE) är helt specialicerade på gasanalysinstrumentering samt systemlösningar för mätning av föroreningar i industrigaser.
Det finn knappast någon gasleverantör där Orthodynes instrument inte finns representerade på exv. luftgasfabriker, flaskfyllningsstationer, specialgaslaboratorier mm.


GC - Gaskromatografer med flera olika typer av detektorer (DID, FID, TCD...)


Direktvisande instrument (exv. för N2, H2O, O2, THC...)


Kompletta analyssystem
Här kan GC kombineras med flera olika typer av direktvisande instrument för att ge analyssystem för mätning av ett stort antal olika gaskomponenter.
Intrumenten knyts samman av Orthodynes styrsystem, som styr mätningen, lagra mätdata och dessutom kan anslutas till exv. internet för fjärrstyrning.
Automatisk kalibrering, rapportgenerering, mätpunktsväxling mm ger mycket användarvänliga analyssystem.


Alfakomp AB     |     Svarvarvägen 3     |     132 38 Saltsjö-Boo     |     08-747 60 60     |     info@alfakomp.se
 
Webbyrå i Stockholm - Mild Media