Home » Ledningskomponenter » Snabbkopplingar » Standardkopplingar MONO

Walther Standardkopplingar

Låg-, Mellan- samt Högtryckskopplingar (MONO-kopplingar) ur strandardsortimentet. Walther har ett mycket brett utbud, och allt finns inte med här. Är det något Ni letar efter som inte kan hittas här, exv. vad gäller speciella tryck, temperaturer, fluider osv. – kontakta oss, chansen är stor att vi har en passande produkt!

Lågtryck (upp till 100 bar)

Lågtryck, PA, PP, PVDF (12 bar)

Mellantryck (upp till 250 bar)

Högtryck (upp till 3000 bar)

Ej förväxlingsbara (upp till 40 bar)
Mer info i Walthers tekn. katalog

 

Tryckluftkopplingar

“Hook In” (upp till 50 bar)