Home » Ledningskomponenter » Snabbkopplingar » Specialsortiment

Specialsortiment

  • Medicinska gaser (O2, N2O Luft…)
  • Cryogaser -200 °C (exv. LIN – Flytande nitrogen @ -196 °C)
  • Termiskolja (högtemp upp till 310 °C)
  • Steriliserbara kopplingar
  • mm..

Kontakta oss gärna – vi har mer än vad vi kan visa här!

Medicinska gaser – O2, N2O, Luft..

Ej förväxlingsbara (upp till 6 bar)

f. Cryogaser

Temp ned till – 200 °C (10 bar)

Steriliserbara kopplingar

Läkemedels ind. mm..

Termisk olja, högtemperatur

upp till T: 310 °C