HG-serien från Walther Präzision är en snabbkopplingsserie avsedd för fyllningsstationer för hydrogen. (Fyllning av hydrogentak i fordon)

Tryck upp till 875 bar H2.

Konceptet är komplett med:

  • Tankningsmunstycke
  • “Parkeringsstation” / hållare för munstycke
  • “Break away”-koppling men backventiler vilken löser ut om exv. fordonet kör iväg
    med mustycket anslutet. Förhindrar slangbrott läckage!

Kan levereras i kompletta set med slang etc.

Se mer i broschyr här…

Vi har även mätinstrument för att mäta gaser:

  • Gasdetektorer exv. för hydrogen (både stationära system samt portabla instrument)
  • Gasanalysinstrument för att mäta föroreningar i hydrogen (Hydrogen Purity)