SD-3

Robust gasdetektor för processindustri. Med den nya F-sensorteknologin (flera olika sensortyper – 3 års sensorgaranti)

Stor mängd olika gaser!

  • Gaser: exv. HC (LEL), O2. CO, H2S, CO2…mfl.
  • Sensortyp: Elektrokemisk, Termokatalytisk, IR, Halvledarsensor mfl.
  • Display: LED
  • Analog utsignal: 4-20 mA (HART)
  • Interface: MODBUS
  • larmutgångar: A1, A2, Fellarm (pot. fria kontakter)
  • IP 66/67
  • Temperaturområde: -40…+70 °C
  • ATEX: Se datablad
  • SIL2