RM-5000

Larmcentral för Riken Keikis gasdetektorer

  • Display: LCD
  • Mätvärdesindikering: Numeriskt, samt med Barograf
  • Färgändring efter larmstatus på display
  • larmutgångar: Potentialfria kontakter
  • RS485
  • Inbyggd buzzer för audiell larmindikering