GD-70D

Aspirerande gasdetektor (inbyggd pump med flödeslarm) för ett stort antal olika gaser.

  • Gaser: Sort antal gaser, se nedan..
  • Sensortyp: Elektrokemisk, Halvledarsensor mm..
  • Display: LCD
  • Analog utsignal: 4-20 mA
  • Inbyggd pump med larm.