Home » Gaslarm » Portabla gaslarm » Watchgas UNI

UNI

Mycket kompakt 1-gaslarm, för mängder av olika gaser.

Detektorn kan utrustas med flera olika sensortyper vilket ger den ett brett utbud av möjliga gaser att mäta.

  • Gaser: Stort antal olika, exv. O2, CO, H2S...se datablad
  • Sensortyper: Elektrokemisk

  • Larmindikering: Ljus, Ljus samt Vibration
  • ATEX II 1G Exia IIC T4 Ga