Home » Gaslarm » Portabla gaslarm » Watchgas POLI

POLI

Upp till 4 gaser, med möjlighet till flera olika sensortyper. POLI kan antingen levereras som diffusionsmodell, eller som aspirerande (med inbyggd pump)

  • Gaser: Stort antal olika, se datablad
  • Sensortyper: Elektrokemisk, IR, Termokatalytisk PID…
  • Larmindikering: Ljus, Ljus samt Vibration
  • ATEX II 1G Exia IIC T4 Ga