Southland Sensing O2-instrument

Analysinstrument och transmittrar för oxygen – från låga ppm-koncentrationer upp till 100 %. De elektrokemiska sensorerna, som Southland Sensing själva tillverkar, är inte bakgrundsgasberoende, och har heller inga problem ed CO2 i bakgrundsgasen. Mycket enkelt handhavande, och mycket enkelt att byta sensor (inga verktyg krävs!) Portabla version finns även.

* OMD-190 samt OMD-677 är kompatibla med instrument fr. Teledyne och AII/ PST (samma hålbild, och håltagning för panelmontage)

O2-transmitter ppm…%

4-20 mA, MODBUS..

O2-instrument – vägg, ppm…%

4-20 mA, MODBUS..

O2-instrument – panel, ppm…%

Extern sensor, 4-20 mA, MODBUS..

O2-instrument – panel, ppm…%

Extern sensor, 4-20 mA, MODBUS..

O2-instrument. – panel, ppm…%

4-20 mA, MODBUS..

O2-instrument 19″, ppm…%

4-20 mA, MODBUS..