Orthodyne

Gaskromatografer samt kontinuerligt mätande instrument främst för mätning av föroreningar i industrigaser, men även för andra applikationer som exv. omgivningsluftmätning. DID, FID, TCD…mm..

Othodyne integererar även sina instrument (och andras) i kompletta automatiserade analyssystem, med mjukvaror för styrning och rapportgenerering.

  • Industrigas: ASU luftgasfabriker
  • Industrigas: Flaskfyllningsanl.
  • Livsmedel och Dryckesindustri
  • Medicinska gaser
  • Omgivningsluft

Se mer på deras hemsida:  www.orthodyne.be

…eller kontakta oss för mer info!