Home » Gasanalys » Stationära Gasanalysinstrument » MRU » MRU Förbränningsoptimering stationär

MRU Förbränningsoptimering

Insitu oxygenanalysinstrument för förbränningsoptimering och process. Kan kompletteras med sensor för oförbrännt (COe).

Temperaturer upp till 1700 °C, automatisk kalibrering som option

Oxygen

COe-sensor som option

Oxygen – Ex zon 2

COe-sensor som option