Home » Gasanalys » Stationära Gasanalysinstrument » MRU » MRU Biogas Stationära instrument

MRU Biogasanalys stationär

MRU har ett brett utbud av både portabla och stationära biogasanalyssystem.

CH4, CO2 mäts med NDIR, O2, H2S, H2 med elektrokemisk cell.

Systemen är kompletta, med exv.:

  • Provtagningsutrustning (slang, filter, tryckreglering..mm.)
  • Gasberedning
  • Inbyggd datalogger
  • Flera mätpunkter
  • Automatisk kalibrering
  • Analoga i- & utsignaler
  • Digitala utsignaler
  • Kommunikation via MODBUS, Profinet, Profibus..mfl.
  • mm..

Biogasanalyssystem

Kontinuerlig mätning

CH4, CO2, O2, H2S, H2

Biogasanalyssystem EX zon 2

Kontinuerlig mätning

CH4, CO2, O2, H2S, H2

Biogasanalyssystem

Intermittent mätning (max 1 ggr/ h)

CH4, CO2, O2, H2S

Nedan finner Ni våra biogasrelaterade presentationsbroschyrer…