Messkoncept

Messkonzept har mycket små, robusta TCD*-instrument för mätning av exv. N2, Ar, H2, He, SF6 mfl. (även ATEX-modeller). Instrumenten kan växla mellan mätning i upp till 16 binära gasblandningar. Man kan även få inbyggd mätgasflödemätning (med larm) samt sensorer – Elektrokemisk, NDIR för mätning av exv. O2, CH4, CO, CO2, H2O. För mer komplex bagrundsgas så kan instrumenten kompensera för olika komponenters variation via signaler från externa mätinstrument, eller direkt vi den integrerade mätningen, om man har sådan.

* Termisk konduktivitetsdetektor

TCD

N2, Ar, H2 mfl..

TCD, EC. Ny förbättrad vers. ATEX

N2, Ar, H, O2 mfl..

TCD + NDIR

N2, Ar, H2, O2, CO2, CH4, CO, SF6