Eco Physics – Övrigt

Eco Physics – tillbehör såsom utspädningssystem för kalibrering och linjäritetstester, nolluftgenerator samt olika typer av konvertrar för ppt-applikationer (mätning av kväveoxider i mycket låga koncentrationer).

Utspädningsinstrument

1:10…1:1000

2- 4 massflödesregulatorer

Nolluftsgenerator

8 l/ min utflöde

Sub-ppb-applikationer

Fotolytisk NO2-konverter

Låga ppb-koncentrationer

För mätning i mycket ren luft etc.